mijn register

Stroomlijn uw kwaliteitsregister

Mijn Register maakt het beheren van een kwaliteitsregister eenvoudig. Wij leveren de benodigde programmatuur en techniek, voeren al uw administratieve taken uit en bieden eventueel extra ondersteuning op maat.

Voor wie?

Mijn Register ondersteunt beroepsgroepen die een kwaliteitsregister beheren of willen opstarten. Het beheren of opstarten van een kwaliteitsregister is geen eenvoudige zaak. Soms wordt dit door de beroepsvereniging uitgevoerd, soms wordt daar ook een separate stichting voor opgericht. Met name de administratieve rompslomp vraagt veel van kaderleden, die vaak op vrijwillige basis hun werk doen. Mijn Register helpt beroepsgroepen hun kwaliteitsregister op eenvoudige en goedkope manier op te zetten door alle administratieve en logistieke werkzaamheden uit handen te nemen. Op deze wijze kunnen de beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij het kwaliteitsregister zich puur op datgene richten wat ze het meest interesseert: de inhoud.

Ons systeem bedient drie groepen:

 • de beroepsbeoefenaren zelf;
 • de beroepsvereniging (al dan niet door middel van een aparte stichting);
 • het algemeen publiek;

Hoe werkt het?

 1. De beroepsvereniging bepaalt de criteria waaraan professionals moeten voldoen voor registratie zoals werkervaring en opleiding.
 2. Mijn Register vertaalt deze criteria in een digitale omgeving waarin alle criteria op overzichtelijke manier zijn opgenomen en kunnen worden bijgehouden.
 3. Beroepsbeoefenaren kunnen via hun eigen beveiligde website op eenvoudige wijze bijhouden en registreren in hoeverre ze voldoen aan de registratie eisen.
 4. Er is een sluitend systeem van onmiddellijk beschikbare documenten die bijvoorbeeld worden gebruikt om nascholing te registreren.
 5. Beroepsbeoefenaren houden op een gestandaardiseerde en klantvriendelijke manier hun documenten op orde.
 6. Op gezette tijden worden door Mijn Register steekproeven genomen, om te controleren of de documenten op orde zijn.
 7. De beroepsvereniging beschikt op ieder moment over actuele informatie over aantal en status van de geregistreerde beroepsbeoefenaren.
 8. Desgewenst kan het systeem worden uitgebreid tot een flexibele ledenadministratie met faciliteiten als gepersonificeerde emailservice.
 9. De beroepsgroep bepaalt op welke wijze welke informatie over het kwaliteiotsregister via een algemene website aan het algemeen publiek wordt bekendgemaakt.
 10. De site wordt in huisstijl volledig aangepast aan de wensen van de betreffende beroepsvereniging.

Dit proces wordt voortgezet voor de her-registratie. De professional geeft via het systeem op welke nascholing, supervisie en andere activiteiten hij heeft gedaan om aanspraak te maken op registratie.

het register

Altijd een overzicht over de eigen registratie.

 

Enkele voordelen op een rijtje:

professor

Betaalbaar

Het systeem is zeer betaalbaar. De beroepsbeoefenaren beheren zelf op gestandaardiseerde wijze hun archief. Dit maakt het mogelijk om de kosten te beheersen en tijd te besparen. De kosten worden ook beperkt door uit te gaan van het vertrouwen in de professional en de controle via steekproeven uit te voeren.

professor

De beroepsvereniging houdt controle

U wordt direct ingeschakeld in geval van twijfelgevallen of wanneer een professional bezwaar maakt. Zo heeft u altijd het laatste woord over de samenstelling van uw register.

logo grijstint

Vertrouwen van het publiek

U kunt voor het publiek (zorgverzekeraars, werkgevers, cliŽnten) inzichtelijk maken wie geregistreerd is. De status van erkende beroepsbeoefenaren wordt zo bekend. U kunt op deze wijze ook alle informatie geven die u wenst over de eisen die worden gesteld aan een geregistreerd beroepsbeoefenaar.

 

Wat zeggen onze klanten?

logo grijstint

Een aanspreekpunt

Professionals kunnen voor vragen en ondersteuning terecht bij de helpdesk van Mijn Register.

professor

In dienst van de professional

Het register werkt alleen als iedere professional er goed mee om kan gaan. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van gebruiksvriendelijke systemen.

logo grijstint

Gespecialiseerd in kwaliteitsregistratie

Mijn Register beschikt over veel in de praktijk bewezen expertise in het op efficiŽnte wijze opzetten van kwaliteitsregistratiesystemen voor verschillende beroepsgroepen.

logo grijstint

Lancering

In het voorjaar van 2006 zijn de eerste professionals via Mijn Register geregistreerd.

 
 

Contact

Voor meer informatie over deelname in Mijn Register kunt u contact opnemen met Davy Blekman. Maak gebruik van dit contactformulier of bel met 020 625 0803.